تبلیغات
کامپیوتر computer - پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان فارس

کامپیوتر computer


پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان فارس
نام شهرکد شهر
آب باریک0752439
آب پرده0711678
آب جهان0732666
آباده0751
آباده طشک0732572
آباده مرشدی0752331
آبسرد0792336
آبگرم0712565
آرجویه0791275
آرودان0782653
آسپاس0752464
آسمان جرد0792346
آشنا0782459
آغصه0782225
آهنگری0722433
ابنو0712732
ابوالوردی0729724
احمدآباد/شیراز0712639
احمدآباد/مرودشت0729472
احمدمحمودی0782337
اربابی سفلی0712567
ارد0782226
اردکان سپیدان0712722
ارسنجان0729762
استهبان0732422
اسفیان0712738
اسکان عشایر0722423
اسلام آباد/جهرم0792431
اسلام آباد/دارنگون0711870
اسماعیل آباد0792348
اسیر0782624
اشکنان0782572
افزرشمالی0792435
اقلید0752422
اکبرآباد/ششده0732378
اکبرآباد/قرآن0711242
اکبرآباد/کوار0712574
امامزاده/اسماعیل0752443
امیرحاجیلو0732377
انارستان0721239
انارک0752361
انجیره0729465
اهل0782577
اوز0782362
ایاسجان0712763
ایج فسا0732426
ایزدخواست0752226
ایزدخواست باصری0711276
باب انار/خفر0792322
بابائی0752465
بابامنیر0722482
بابامیدان0722432
باجگاه0711275
بادنجان0791276
باغ0782246
باغ صفا0752335
باغ کبیر0792347
باغان0782461
بالاده بیرم0782425
بالاده کازرون0722236
بالاشهر0792337
بانش0712766
بایگان0712645
باینوج0732649
برایجان0792338
برج سید0722265
برشنه0712727
برگان0732634
برم سیاه0722461
بریانک0728451
بریز0781228
بریسکان0732642
بزن0711620
بسترم0732585
بشنه0732558
بکان0752442
بکیان0729665
بلغان0782324
بنارویه0782325
بناف0722293
بندامیر0712466
بندوبست0792445
بنه سیدرضا0722269
بنوان فسا0732473
بنی یکه0728631
بهجان0791274
بهرغان0712728
بهروزآباد0732668
بهمن0752225
بوانات/سوریان0752322
بورکی0728623
بورکی علیا0722266
بوشیگان0721248
بیاده0732667
بیدزرد0711779
بیدشهر0782365
بیدک0751233
بیدگل0728627
بیرم لار0782422
بیغرد0782455
پاسخن فسا0732644
پاقلات0782545
پرزیتون0712652
پسبند0782546
پل آبگینه0721241
پنگرویه0782521
پهون0722495
پورنجان0722296
تادوان0792326
تربرجعفری0711273
ترمان0782533
تفیهان0711775
تل بارگاه0732669
تل بیضا0712767
تل کهنه/زیردو0722464
تل کوهک0721228
تل مشکی0722445
تلمبه خانه حسنی0722472
تمشولی0732579
تنگ چوگان0722249
تنگ حنا0732587
تنگ روئین0792427
تنگ کرم0731226
توجردی0752334
تیزآب0732646
جایدشت0712632
جرسقان0711780
جرمشت0791277
جره0722226
جشنیان بوانات0752338
جشنیان رامجرد0728628
جعفریه0752337
جلودر0729763
جلیان0732325
جمال آباد/ارسنجان0729765
جمال آباد/درودزن0728633
جهان آباد0728629
جهرم/حیدرآباد0791
جوادیه0729764
جوکان0712641
جونان0732654
جوی سفید0752343
جویم0782322
چاه سوارآقا0732578
چاه شرف0782538
چاه طوس0782456
چاه عینی0782672
چاه کور0782677
چاه گز0732576
چاه نهر0781254
چاه ورز0782526
چرگ/جلیل آباد0792341
چشمه رعنا0752432
چغان0782338
چمن مروارید0732637
چهارطاق0722451
چهل چشمه0711874
حاجی آباد0732722
حاجی آباد/موزی0722229
حاجی آباد/نقش رستم0728424
حسامی0752384
حسن آباد/آباده0752433
حسن آباد/سنجرلو0729461
حسن آباد/فسا0732652
حسین آباد/تل کمین0728474
حسین آباد/رستم0722492
حسین آباد/سبزآباد0712423
حسین آباد/کام فیروز0729668
حسین آباد/لیاقت0729768
حسین زائری0772631
حشمتیه0751228
خان زنیان0711872
خانگهدان/خاوران0792335
خانیمن0729663
خبریز0729766
خرامه0712462
خرمی0752355
خسروشیرین0752434
خسویه0732732
خشت0722262
خشت/رکن آباد0782576
خلف طاهونه0728425
خلور0782232
خلیلی0782233
خنج0782452
خنجشت0752435
خواجه ای0729673
خواجه جمالی0732573
خورکش0752336
خوزی0782527
خومه زار0722447
خیرآباد/توللی0712465
خیرگو0782673
دادین0722246
داراب0732622
داراکویه0732379
دارلینگونه0732636
داریون0711271
دالین0712725
دامچه0782326
درب قلعه0732427
دره باد0728475
دره شور0732725
دروافسا0732735
درودزن0728622
دریس0721227
دزکرد0752463
دژگاه0712671
دستجه0731225
دشت آزادگان0722475
دشت ارژن0711876
دشتک ابرج0728621
دشتک سادات0722493
دشتی0782235
دشمن زیاری0712777
دلخان0712731
دنگز0781239
ده بید0728433
ده بید/خرم بیدآباده0752352
ده پاگاه شیراز0712726
ده پاگاه کازرون0722231
ده چاه0732554
ده خیرعلیا/جنت شهر0732632
ده شیب0712572
ده شیخ0782536
ده فیش0782328
ده گپ محمودی0722473
ده مورد0732577
ده میان0782253
دهدق0751234
دهرم0712666
دهقانان0712471
دهک/دولت آباد0711770
دهکویه0781236
دهنوبیدزرد0711772
دهنوحاج هدایت0782528
دهنوسروستان0712528
دهنوغیب الهی0782675
دهنوفسا0732738
دهنوقلندری0711875
دهنومقیمی0722434
دوان0721243
دوبران0732726
دوبرجی فسا0732762
دودج0711245
دوزه0791272
دوکوهک0711675
دوگان/جرغه0732374
دولت آباد0732656
دولت آباد/سه چاه0732324
دیده بان0782237
دیکانک0722297
ذرات0712579
ذیقان0782654
راشک0712737
راهنویه0729448
رجاآباد0728457
رحمت آباد0712427
رحیم آباد0732356
رزمنجان0728626
رستاق0732662
رشن آباد0722245
رضاآباد/کازرون0722247
رضاآباد/میان رودآباده0752444
رودبال0712735
رونیزسفلی0732463
رونیزعلیا0732462
ریگان0712734
زاهدشهر0732352
زراره0728632
زرجان0792324
زرقان0712422
زرگران0728431
زروان0782238
زنجیران0712636
زنگنه بن رود0711871
زنگنه/فسا0732375
زنگی آباد0728438
زیرآب فسا0732733
زینل آباد0782227
ساچون0732734
سده اقلید0752462
سده لار0782462
سراوان جنجان0722469
سرمشهد0722234
سروستان آباده0752329
سروستان شیراز0712522
سعادت آبادشوشتری0729429
سعادت شهر/جیسقان0729722
سقاآباد0712464
سلطان آباد0712475
سنگر0712723
سورمق0752236
سیدان0729422
سیدحسین عموئی0722242
سیریزجان0722251
سیف آبادکازرون0721235
سیف آبادلار0782458
سیگارلار0782535
سیمکان0752332
سیوند0729456
شاپورجان0711771
شرفویه0782332
شرق آباد0729771
ششده0732372
شهبازخانی0722268
شهرآشوب0752446
شهرپیر0732727
شهرجدید/صدرا0712226
شهرصنعتی بزرگ/شیراز0711774
شهرک صنعتی/آب باریک0712445
شهرک/ابرج0728625
شهرک/الغدیر0732633
شهرک/امام فسا0732556
شهرک/امام لار0782626
شهرک/امام/خمینی0792434
شهرک/امام/رضا0732557
شهرک/ایثار0712469
شهرک/ثاراله0732638
شهرک/خارا0728473
شهرک/علی آبادپشگان0792436
شهرک/فتح المبین0732635
شهرک/قلات0792437
شهرک/هنگام0792438
شهرک/والفجر0732663
شهرک/ولیعصرفسا0732665
شهرک/ولیعصرمرودشت0728443
شهرمیان0752436
شهنان0732647
شهیدآبادآباده0752362
شهیدآبادشیراز0712768
شورآب0729769
شورجستان0751235
شول بزرگ0729672
شول ساروئی0728442
شیخ عبود0712769
شیدان0752326
شیراز0711
شیراسپاری0722465
صادق آباد0732551
صحرارود0731223
صغاد0752222
طاهونه0792327
طسوج0712573
طشک0732581
ظفرآباد0711773
عزآباد0728441
علویه/باباعرب0792365
علی آباد0792342
علی آبادتنگ0712764
علی آبادسرتل0712761
علی آبادشمس0732474
علی آبادعلیا0729667
علی آبادقره باغ0711778
علی آبادلار0781242
علی آبادملک0729767
علی رسیده0729726
عمادآباد0728444
عمادده0782243
غوری0732555
غیاث آباد0732326
فاروق0729454
فاضلی0782525
فتح آباد0728427
فتح آبادفسا0732639
فتح آبادقیر0792428
فتح آبادکوار0712581
فخرآباد0752323
فداغ0782252
فدامی0732763
فدشکویه0732357
فراشبند0712662
فساء0731
فشان0792332
فنجان0752342
فهلیان0722437
فیروزآباد0712622
فیروزی آباده0751229
فیروزی مرودشت0728437
فیشور0782464
قائمیه0722222
قادرآباد0752365
قاسم آباد0732376
قاسم آباد/ساروئی0728446
قاضیان0752359
قالینی0792344
قشلاق0752363
قصراحمد0712569
قصرخلیل0728432
قصرقمشه0711642
قطب آباد0792362
قطرویه0732553
قلات شیراز0711674
قلات لار0782374
قلاتوپه0732764
قلعه بهمن0732531
قلعه بیابان0732658
قلعه سید0721232
قلعه نو0732766
قوام آبادشیراز0712476
قوام آبادمرودشت0729732
قیر/کارزین0792422
کاریان0782343
کازرون0721
کافتر0752437
کال0782575
کته0792345
کته گنبد0712524
کچویه0731227
کدنج0711877
کرفت0792339
کره ای آباده0752382
کره ای مرودشت0729426
کره تاوی0729477
کرونی0711873
کریشکی0782426
کفدهک0712477
کلانی0722284
کلاه سیاه0722471
کلستان0711679
کمارج0722267
کمالی0782674
کمهر0712729
کنارتخته0722264
کناردان/هکان0791224
کناره0728447
کندرعبدالرضا0782542
کهنه جدید0782369
کهنه قدیم لار0782368
کهنویه خنج0782465
کهنویه لامرد0782676
کوار0712562
کوپان0752385
کوپن0722446
کورده0781245
کورده خنج0782457
کورکی0712433
کوره0782366
کوشک بیدک0711776
کوشک قاضی0731224
کوشک مرودشت0728452
کوشک هزار0712765
کوشکسار0791273
کوشکک0732574
کوشکک رامجرد0728466
کوه سبز0728453
کوهنجان0712526
گاوکشک0722283
گراش0782222
گرده استهبان0732466
گرگدان0722281
گرم آباد0728445
گرمشت0782453
گرمه0729669
گرموستج/لار0781247
گشنگان0711777
گلار0782372
گلبرنجی0792343
گلدامچه0792367
گلدشت علیا0728459
گلکویه0732739
گلگون0722467
گله دار0782622
گلوگاه0732723
گویم0711676
لار0781
لاغران0782334
لامرد0782522
لاورخشت0782541
لایزنگان0732664
لپوئی0712444
مادرسلیمان0729728
مادوان0732655
ماهفرخان0732464
مبارک آباد0792426
مجتمع/گوشت0728469
مجدآباد0728458
محلچه0782373
محمدآباد0732468
محمدآبادگشک0728455
محمله0782451
محمودآبادجهرم0792325
محمودآباددودانگ0712576
محمودآبادهوربافت0711782
مرادآباد0729478
مراسخوان علیا0722426
مراگلو0728428
مرز0732765
مرند0792443
مرودشت0728
مروشکان0752327
مز0782371
مزایجان آباده0752324
مزایجان فسا0732737
مزایجان لار0782625
مشایخ0722478
مشکان آباده0752357
مشکان شیراز0712631
مشکان فسا0732552
مشهدبیلو0729662
مشهدمرغاب0752368
مصیری0722436
مظفرآباد0752358
مظفری0712577
معزآبادجابری0712467
معزآبادگورگیر0712472
مکویه0782463
ملاانباری0722289
منج0752328
منصورآباد0782335
مهارلونو0712525
مهر0782652
مهرنجان کازرون0721225
مهرنجان نورآباد0722466
مهریان0712426
موردی0732323
مورکی0722457
موسویه/ده زیر0792364
میانده حاجی آباد0732736
میانده فسا0732355
میانه بردنگان0722459
میج0729449
میشان0722484
میمند0712646
نجف آباد0792429
نرمان0782529
نصروان0732648
نظام آبادآباده0752438
نظرآباد0712529
نعیم آباد0729725
نوایگان0732659
نوبندگان0732322
نوجین0712667
نودان0722282
نورآباد0782539
نورآباد/ممسنی0722422
نوروزان0712578
نیریز0732522
هارم/شستگان0731228
هرابال0712762
هرایجان0712736
هربدان0732657
هرم0782336
هرمودباغ0782248
هرمودمهرخوئی0781251
هشتیجان0728476
هفتوان0782454
هکوان0712563
همت آبادشیراز0711879
همت آبادمرودشت0729734
هودلار0782367
هیرم0782375
وراوی لار0782534
وکیل آباد0732373
یاسریه0732327

نویسندگان

صفحات جانبی

نظرسنجی

  وبلاگ من برای شما تا چه حدودی مفید بوده ....؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :